Mini Water

Spa - Wellness - Whirlpools
Mini Water inovacija 2010 - New concept in Wellness. Mini bazen za hidromasažu i protivstrujno plivanje, visok nivo opreme, spoljni ili unutrašnji, privatni ili javni...

Mini Water

Dimenzije

 • Unutrašnje: 4,02m X 2,14m
 • Spoljne 5,80m X 2,75m
 • Dubina 1,15m
 • Nivo vode 1,05m
 • Zapremina 6,6m³

Predviđeno za 7 osoba

 • 3 sedeća hidromasažna mesta
 • 2 ležeća masažna mesta
 • 2 protivstrujna plivanja

Standard oprema

 • 1 two-speed pump 2HP za filtriranje i protivstrujno plivanje
 • 1 single-speed pump 2HP za protivstrujno plivanje
 • 1 single-speed 2HP za masažu
 • Kontrolor vodenog i vazdušnog pritiska
 • Kontrolor vazdušnog uduvača kod protivstrujnog plivanja
 • 20 mikrona cartridge filter
 • Electronic pack sa 3 kW electro grejačem
 • 2 control panela
 • 4 LED podvodne lampe
 • 18 mlaznica za hidromasažu
 • 2 mlaznice za protivstrujno plivanje
 • Solarni - letnji prekrivač
 • Set za održavanje

Opcija

 • Relax klupa sa uduvačima i vazdušnim sistemom u jednoj od 2 linije
 • Rubni kamen
Mini Water Mini Water Mini Water
Pokrivne konstrukcije
Mini Water Mini Water Mini Water Mini Water
Proces montaže
Priprema rupe i tla
Mini Water
Postavljanje
Mini Water
Nivelisanje
Mini Water
Hidraulička i elektro povezivanja
Mini Water Mini Water
Postavka panela
Mini Water
Armiranje i nalivanje betonom
Mini Water Mini Water
Završni okolni radovi
Mini Water Mini Water
free hit counter code
Website Counter