Ostalo
Oblast hlađenja

Iz naše ostale oblasti delovanja želimo posebno da istaknemo saradnju sa Nemačkom firmom KLIMA PLAN u oblasti planiranja, projektovanja, savetovanja, montaže, puštanja u rad i održavanja klimatskih postrojenja i svih uređaja u polju klimatizacije, ventilacije i rashlade velikih sistema.

Polje delovanja u saradnji sa firmom KLIMA PLAN GmbH:

 • Prodaja mašina za hlađenje, posebno za hlađenje vode.
  • To znači planiranje i izgradnja klimatizacionih postrojenja od 2 kw do 3000 kw i više. Upotreba svih vrsta rashladnih uređaja, uključujući amonijačne.
 • Klimatizacija postrojenja
  • od zidnih aparata do vazdušnih centrala.
 • Hlađenje manjih zanatskih i samostalnih radnji, supermarketa od 1 kw do 300kw
  • sa uključenom isporukom mašina za hlađenje.
 • Planiranje, projektovanje i savetovanje, montaža, puštanje u rad i održavanje.
  • Saniranje starih postrojenja, nabavka rezervnih delova (isprarivača, kompresora, kondenzatora, ventila i sl.)
 • Planiranje i projektovanje tehničkog opremanja zgrade
  • sa zajedničkim radom sa planerima.
 • Saniranje starih pogona
 • Proizvodnja i nadgledanje
  • ugrađene opreme zajedno sa domaćim partnerima

Kao rezultat saradnje između naše dve firme želimo da istaknemo izgradnju isporuku i montažu chilera za klizalište na Kopaoniku i klijente zadovoljne isporučenom opremom.

Više informacija o proizvodima i rashladnom opremom potražite na www.klima-plan.de ili nas pozovite.

Ostalo Ostalo Ostalo
Dekorodal traka

U našoj ponudi takođe možete naći i hidroizolacione materijale. Jedini u Srbiji uvozimo i distribuiramo, sa stalnim lagerom robe, hidroizolacionu DEKORODAL traku za čelične cevi koje se polažu u zemlju.

DEKORODAL hidroizolaciona zaštitna traka

Plastična bituminozna masa, koja je naneta na impregriranu tkaninu osigurava da se DEKORODAL traka čvrsto hvata na predmet koji želimo zaštiti.

Područje upotrebe dekorodala

Trake upotrebljavamo naročito za zaštitu, u zemlju položenih metalnih cevi, vodovodnih, gasovodnih, naftovodnih i kablovskih vodova, cisterni, rezervoara, kao trake za zaptivanje spojnih mesta, kod konstrukcije prozorskih okvira, autokaroserija, vagona... Sa uspehom upotrebljavamo DEKORODAL trake za hidroizolaciju temelja. Sa DEKORODAL trakama možemo izvšiti uspešno izolaciju cevovoda i cisterni koje su položene u vodu

free hit counter code
Website Counter